Werkwijze bij Hands on

Wanneer u een massage-afspraak wilt maken of informatie wilt inwinnen, kunt u met mij contact opnemen door te:
- mailen naar handsonpraktijk@gmail.com of
- bellen naar telefoonnummer O7O - 3863830

Een massage-afspraak moet altijd door mij bevestigd worden; dit kan per mail ůf in een telefoongesprek.

Bij uw eerste bezoek aan Hands on wordt gestart met een intake. Bij de intake kunt u aangeven waarom u bent gekomen en wat u van mij verwacht. We bekijken ook of er al dan niet een contra-indicatie aanwezig is voor massage. Om mogelijke teleurstellingen te voorkomen, verdient het de voorkeur vooraf de informatie onder het kopje Contra-indicaties even door te lezen. Vervolgens bepalen we samen wat voor u de optimale massagevorm op dat moment is en bepalen we welke olie ik zal gebruiken. Voor informatie over de oliŽn waarmee ik werk, kunt u terecht onder het kopje OliŽn.

Hierna begin ik met de massage. Iedereen die het snel koud heeft, kan ik geruststellen; de massagebank kan verwarmd worden.

Bij volgende bezoeken wordt de intake vervangen door een kort gesprek waarin we opnieuw bepalen wat voor u op dat moment de optimale massagevorm is en welke olie ik zal gebruiken.

Wilt u zo vriendelijk zijn 1 grote handdoek mee te nemen?

Afmelden
Wanneer u uw afspraak niet kunt nakomen, gelieve u minimaal 24 uur van tevoren af te melden; dit kunt u per mail of via de telefoon doen. Bij afmelden korter dan 24 uur van tevoren zal ik de kosten voor de voor u gereserveerde tijd bij u in rekening brengen.