Massage

Massage heeft als doel het lichaam zo optimaal mogelijk te laten functioneren. De doorbloeding wordt erdoor verbeterd en afvalstoffen worden beter afgevoerd. Massage heeft een positieve invloed op zowel het lichamelijk als op het geestelijk welzijn.

Een massage kan een algehele lichaamsmassage zijn, maar ook deelmassages zijn mogelijk bij Hands on.

U kunt aangeven welke soort massage u wilt ontvangen: een therapeutische massage of een ontspannende massage.

Een therapeutische massage is onder andere aan te raden bij spier- en gewrichtsaandoeningen die zich moeilijk laten genezen, zoals reumatische klachten waaronder artrose en fibromyalgie. In deze gevallen kan plaatselijke massage verlichting geven. Deze vorm van massage kan zowel preventief als ook bij veel (chronische) pijnklachten worden ingezet.

Ze kan onder andere een uitkomst zijn voor degenen die uitbehandeld zijn bij een fysiotherapeut en zelfs als complementaire behandeling gezien worden naast een fysiotherapeutische behandeling.

Sportmassage is een specifieke therapeutische massage. Afhankelijk van het moment waarop een sportmassage gegeven wordt, is het een activerende massage (voorafgaand aan de sportieve prestatie) of een rustgevende massage (na het sporten). In het eerste geval wordt het bewegingsapparaat voorbereid op het sporten; in het tweede geval zorgt massage ervoor, dat de aangemaakte afvalstoffen sneller worden afgevoerd.

Er is niet altijd een duidelijke grens aan te geven tussen een therapeutische en een ontspannende massage.

Zowel de indicaties als de massagetechnieken van deze massages lopen in elkaar over. Dit is echter geen probleem. De intentie van beide soorten massage is dat uw welzijn wordt verbeterd zowel op het lichamelijke als op het geestelijke vlak.

Er bestaan heel veel verschillende massagetechnieken. Toch wordt de kwaliteit van de massage niet zozeer bepaald door de soort techniek, maar door de intentie. Een goede massage geef je altijd vanuit je hart.

Er is een aantal factoren, de zogenaamde contra-indicaties, waardoor massage in zijn geheel (absoluut) of gedeeltelijk (relatief) niet uitgevoerd mag en kan worden. Elders op de website zijn deze onder het kopje Contra-indicaties te vinden. Denk echter niet te snel dat u een absolute contra-indicatie heeft: in veel gevallen is een aangepaste massage best mogelijk. Raadpleeg in geval van twijfel uw huisarts.